Praca w Szwajcarii

Szwajcaria, podobnie jak Niemcy i Austria zastosuje maksymalny, siedmioletni okres ochrony swego rynku pracy przed pracownikami z nowych państw Unii.
Szwajcaria należy do grupy najbogatszych państw świata. Niski poziom bezrobocia i prężna gospodarka dają nadzieję na stosunkowo łatwe znalezienie pracy. Niestety państwo prowadzi restrykcyjną politykę zatrudnieniową wobec cudzoziemców, co powoduje małe zainteresowanie Polaków pracą w tym kraju.
[ 01/05/2004 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7